۱۳۸۸ اسفند ۱۶, یکشنبه

اگر اجداد آتش پرست بودند مسلمانان هم سنگ پرست هستند

یکي از دروغ هایی که مرتب به ما گفته می شد این بود که ایانیان آتش پرست بودند و امر خطاب به ایران حمله کرد و ایران را خداپرست کرد. این یک دروغ محض است. ایرانیان رو به آتش اهورا مزدا که فردوسی بزرگ او را خداوند جان و خرد می نامد عبادت می کردند. همانگونه که مسلمانان رو به خانه سنگی کعبه خدا را عبادت می کردند. آیا درست است مسلمانان را سنگ پرست بنامیم. آتش دارای سه خصوصیت است که به خصوص با نزدیک شدن به چهارشنبه سوری باید از آن آگاه باشیم ۱- پاک است. در آتش هیچ میکروبی یافت نمی شود ۲- سودرسان است نیازی به توصیح نیست ۳- سربلند است و رو به بالا حرکت می کند. در ضمن در گذشته که کبرین اختراع نشده بود آتشکد ها علاوه بر محل برگزاری مراسم مذهبی محل حفظ آتش هم بودند که افراد بتوانند برای روشن کردن آتش در خانه خود از آن استفاده کنند. لازم به ذکر است همراهی دین زرتشت با سیاست در اواخر زمان ساسانی ضربات مرگباری به کشور وارد کرد.

هیچ نظری موجود نیست: