۱۳۸۸ اسفند ۱۵, شنبه

وقتی بالاترین هوس استبداد به سرش می زند

آقای خاتمی که فردی است ترسو و از خامنه ای شدیدا می ترسد وقتی خواسته بگوید در انتخابات تقلب شده گفته انتخابات مهندسی شده. این فرد که خود را یک فرد فرهنگی می داند باید بداند که هر واژه یک معنی خاص دارد و هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. او واژه مهندسی را که به معنای دقت است به جای واژه تقلب به کار برده. سایت جرس هم مرتب این واژه غلط را تکرار کرده و به اعتبار کلمه مهندسی ضربه می زند.  من لینکی را در بخش هنر و ادبیات بالاترین فرستادم که انتخابات آخوندی شده نه مهندسی زیرا آخوندها در راس کارند و کار آخوند دروغ و دغل و تقلب است.  فردی امتیاز منفی داد که این به ادبیاتمربوط نیست من هم به او پاسخ دادم: بی سواد این یک‌ لغت نادرست است که دارد وارد زبان می شود. این فرهنگ نیست؟ امتیاز منفی ات را بده عقده ات را خالی کن برو
یکی دیگر در بالاترین به من اینگونه پاسخ داده:
این نظر توسط یک بالایار بالاترین گذاشته‌شده است و انعکاس دهنده تصمیم بالاترین درباره موضوع مورد بحث است. بالادارها اختیار اجرای قوانین بالاترین را دارند. نظر ارایه شده توسط بالایار تنها محدود به این موضوع است. برای قوانین کلی وبسایت به وبلاگ یا صفحه راهنمای وبسایت مراجعه کنید. بالایارها وقت زیادی برای کمک به پویایی و رعایت قوانین در بالاترین صرف می‌کنند. از شما خواهشمندیم که از برخورد ناشایست با بالایارها خودداری کنید.
من هم به او پاسخ دادم:
اشتباه شما این است که نمی دانید که اینها دارند با اعتبار یک واژه در زبان فارسی بازی می کنند. سالها تلاش شده تا واژه مهندسی به معنای هندسه حساب و دقت به کار رود. وقتی به جای تقلب از کلمه مهندسی استفاه می کنند به یک قشر بزرگ و تحصیلکرده از جامعه توهین می کنند. درست است که بالایار هستند ولی دلیل ندارد هرچه گفتند بی چون و چرا بپذیریم. این را بدانید که ما به بالاترین آمده ایم تا با همین موضوع استبداد مبارزه کنیم که شما می خواهید برای خودتان استبداد داشته باشید. نه عزیزم واژه مهندسی انتخابات یک واژه غلط است و مربوط است به ادبیات. با چه زبانی من این موضوع را به شما بگویم. در ضمن اگر فکر می کنید بالایار بودن مجوز استبداد به شما می دهد سخت در اشتباهید.

هیچ نظری موجود نیست: