۱۳۸۸ اسفند ۱۴, جمعه

نوروز امسال سبز کردن سبزه حال و هوای دیگری دارد.

نوروز امسال سبز کردن سبزه حال و هوای دیگری دارد.
سبزه ها یادر آور خون سرخ عزیزانمان است که به دست اهریمن دروغ و قدرت بر زمین ریخته شده. . همین. فقط بنویسم که اشک در چشمانم جمع شده

هیچ نظری موجود نیست: