۱۳۸۸ اسفند ۲۸, جمعه

یادمان باشد ای فارس زبانان ضد آخوند: شادباش نوروزی را به فارسی بگوییم نه به آخوندی

عید شما مبارک زبان آخوندی است. نوروز فرخنده نوروز پیروز نوروز شاد

هیچ نظری موجود نیست: