۱۳۸۸ اسفند ۲۵, سه‌شنبه

کلیپ های کروبی حافظ و سعدی

شیخ سعدی روحانی یا آخوند یا شیخی است که نام او در تاریخ ایران جاودانه شده. آیا کروبی شیخ دوم جاویدان ایران خواهد بود؟ سعدی با دین ابزاران مبارزه کرد اگر چه خود شیخ بود. دو کلیپ کروبی و حافظ کروبی و تخت جمشید و فیلم اندیشه های جاویدان سعدی را تقدیم می کنم به او و سایر مبارزینراه آزادی امیدوارم که در مبارزه همچنان استوار باستد و شیخ دوم جاویدان ایران باشد. امیدوارم از دیدن کلیپ ها و فیلم لذت ببرید

کروبی و حافظ


کروبی و تخت جمشیداندیشه های جاویدان سعدی1/6
سعدی 2/6سعدی 3/6سعدی 4/6


سعدی 5/6


سعدی 6/6

هیچ نظری موجود نیست: