۱۳۸۸ اسفند ۹, یکشنبه

به این جنایت پاسخ دهید

به این جنایت پاسخ دهید
ای معلمان و ای مدیرانی که دانش آموزان را تشویق می کردید به جبهه بروند. بر اساس قوانین بین المللی استفاده از افراد زیر 19 سال در جنگ ممنوع است. این کار شما که یک دانش آموز خام را شستشوی مغزی می کردید و به جبهه می بردید یک جنایت است به این جنایت باید پاسخ دهید.
آن خانواده هایی که فرزندان کم سن و سال آنها به جبهه برده شده و شهید شدند باید مسولین جامعه و معلمان و مدیران را مجبور به پاسخگویی کنند.

هیچ نظری موجود نیست: