۱۳۸۸ بهمن ۱۷, شنبه

یادی از اکرم چرخی

یادی از اکرم چرخی اکرم آشکار

در حدود 30 سال پیش از اکرم چرخی کاری را یاد گرفتم که امروز به مورد استفاده قرار گرفت. در آن زمان مغازه اکرم سر فلکه زرقون بود. بعد جهاندیده آنجا را خرید و آپارتمان ساخت. اکرم می خواست تیوپ یک چرخ بزرگ را روی یک چرخ کوچک بیندازد. بخشی از تیوپ را داخل بخش دیگری کرد و تیوپ اندازه چرخ کوچک شد.
در شهر کوچک لوند که ما زندگی می کنیم چرخ وسیله رفت آمد بسیار خوبی است. هر کدام یک چرخ داریم. تیوپ یکی از چرخها پاره شده بود و تیوپی که داشتم بزرگ بود. با استفاده از همان روش اکرم آشکار تیوپ را کوچک کردم روی چرخ انداختم. خدا پدرش بیامرزه

هیچ نظری موجود نیست: