۱۳۸۸ بهمن ۱۷, شنبه

پیری تعارف نداره

روز پنج شنبه خواستم مثل پارسال حداقل 5 کیلومتر را بدوم. 4 کیلومتر دویدم زانموم درد گرفت. بعدش هم برای دو روز به کلی خسته شدم. واقعا پیری دیگر تعارف نداره

هیچ نظری موجود نیست: