۱۳۸۸ اسفند ۸, شنبه

اعتقادات مردم از کجا آمده؟

اعتقادات مردم از کجا آمده؟

با هر کس که صحبت می کنی می گوید من اعتقاداتی دارم. او به یک نکته را نمی داند و آن اینکه اعتقادات خود را از آخوندها گرفته و آخوندها این اعتقادات را برای آنها ساخته اند.
نگاه کنید به مطلب یک آخوند شیاد در وبلاگش.
او جنبش سبز را تروریست می خواند.
با پررویی بی شرمی شیادی و کلاشی کامل دروغ می گوید.
حال اینها ادعا می کنند که می خواهند مردم را به سوی سعادت راهنمایی کنند.
براستی ایا یک فرد دروغگوی شیاد می تواند جامعه را هدایت کند؟ آری هدایت به سمت نابودی همانگونه که در طی این سالها کرده اند
ای مردم تا زمانی که اختیار اعتقادات خود را به دست این شیادان بسپارید روز به روز به سمت نابودی با سرعت بیشتری حرکت خواهید کرد. همانگونه که فقر و فحشا در کشور امروز بیداد می کند

۱ نظر:

ناشناس گفت...

لطفآ به سایت http://drsoheil.blogspot.com/ مراجه کنید و اگر با آنچه گفته ام موافقید به دیگران هم منتشر کنید .