۱۳۹۰ اردیبهشت ۱, پنجشنبه

سعدی مخالف سرسخت ولایت فقیه

این هم سند از کتاب سعدی، ولی فقیه و پیروان او بخوانند: ملوک از بهر پاس رعیتند نه رعیت از برای طاعت ملوک.
یعنی سعدی می گوید که وظیفه فرمانروایان این است که از مردم محافظت و نگهدار کنند و زمینه آسایش آنان را فراهم کنند نه اینکه مردم باید از حاکمان اطاعت کنند همانگونه که شیادانی امروز می گویند باید از ولی فقیه اطاعت کرد.
در دقیقه 14 این فیلم این سخن گفته می شود


هیچ نظری موجود نیست: