۱۳۹۰ اردیبهشت ۸, پنجشنبه

مموتی بزرکتر است یا خمینی؟

این روزها شوری بر پا شده که مموتی قرار است استیضاح شده و کنار گذاشته شود. یادمان باشد به این بازیها بی خود دلخوش نباشیم. مموتی بزرگتر است یا خمینی؟ بی شک خمینی. خمینی مرد و آب از آب تکان نخورد. مموتی هم کنار گذاشته می شود و همه چیز دوباره مانند سابق ادامه پیدا می کند. 
آنچه مهم است تلاش برای خردگرا کردن جامعه و زدودن خرافات از ذهن مردم است

هیچ نظری موجود نیست: