۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۰, شنبه

این فرد خردمند نیست و جوانان مواظب باشند از او الگو نگیرند

نام این فرد آرش فخر آور است و می داند که در ایران به زندان محکوم شده باز هم  می خواهد از فرانسه به ایران باز گردد

هیچ نظری موجود نیست: