۱۳۸۹ بهمن ۱۱, دوشنبه

خدا اعدام شد

فردی که در خوزستان ادعای خدایی کرده بود اعدام شد.

هیچ نظری موجود نیست: