۱۳۸۹ بهمن ۹, شنبه

مسعود رجوی که چون فاحشه ای در آغوش صدام قرار گرفت و به کشور خیانت های بزرگی کرد از عید قربان می گوید

به راستی چرا اکثر کسانی که قرآن به دست می گیرند دانسته یا نادانسته به ایران خیانت می کنند


در  سال 1380 در اهواز کار می کردم. مجاهدین خلق در عراق تلوزیون داشتند و گاه برنامه های آنها در اهواز قابل دیدن بود. در یکی از برنامه های آنان مجری برنامه و اخبار گو با احساسات بسیارقوی از گزارش تلوزیون فرانسه از سازمان مجاهدین خلق سخن می گفت. آری تلوزیون فرانسه گزارش داده سازمان مجاهدین خلق بزرگترین ارتش در تبعید است. همزمان مسعود رجوی را نشان می داد که از هلی کوپتر پیاده شده و از ارتش خود سان می بیند.
امروز پس از گذشت حدود ده سال بزرگترین ارتش در تبعید تبدیل به پیرترین و بی خاصیت ترین ارتش شده به گونه ای که توان حراست از کمپ خود را هم ندارد.
مسعود رجوی و گروه او یکی از گروه های مسلمان بودند که با فریب دادن جوانان باهوش ولی نا آگاه از نظر سیاسی و تاریخی ضربه سختی به جوانان کشور زدند. مسعود رجوی هنگامی که صدام به آب و خاک و ناموس ایران تجاوز کرده بود مانند یک فاحشه نر در آغوش صدام جای گرفت و به جنگ با ایرانیان پرداخت. به سربازان ایران حمله می کردند آنها را می کشتند و دستگیر می کردند و به صدام تحویل می دادند. در اردوگاه اشرف برای خودشان بازداشتگاه و شکنجه گاه درست کرده بودند و هر کس که بیدار می شد زیر شکنجه قرار می گرفت.
ارتش مجاهدین به فرمان رهبرش زنان و شوهران را وادار به طلاق کرده بود و همه راههای ورود و خروج اطلاعات به اردوگاه اشرف را بسته بود. ساکنان اردگاه اشرف گاه تا بیست سال از خانواده خود بی خبر بودند و هستند.
آنان از پیر شدن خودشان آگاه بودند به همین دلیل مسعود رجوی به سربازن خود دستور دادنسل دومشان را که در کشورهای اروپایی بودند به اردوگاه اشرف آوردند. نوجوانان 12 تا 18 ساله را لباس نظامی پوشاندند. در یک مورد پدری را خودشان اعدام کرده بودند و سپس فرزندش را به اردوگاه برده بودند و به دروغ به گفته بوند پدرت شهید شده.
در این اردوگاه زنان که عقده یک عشق هماغوشی و سکس را دارند حکومت می کنند. پسرانی که با پدانشان در اردوگاه بودند بیدار شدند و خود را نجات دادند اما آنان که با مادرانشان بودند هنوز فریب خورده اند. زیرا مادرانشان حکومت در جهنم را به خدمت در بهشت خانواده ترجیح می دهند.
آری این است سزگذشت خائن و کثیف و سلمانی به نام مسعود رجوی
ویدیو زیر زمانی را نشان می دهد که مسعود رجوی مانند یک فاحشه در آغوش صدام قرار گرف

هیچ نظری موجود نیست: