۱۳۸۸ دی ۱۸, جمعه

جوجه طوطی مجری تلوزیون ضرغامی

جوجه طوطی مجری تلوزیون ضرغامی
برنامه مصاحبه علی مطهری را دیدم. یک جوجه گذاشته اند آنجا که مجری تلوزیون باشد. وقتی علی مطهری گفت برخی نخبگان می گویند ما دموکراسی می خواهیم از پشت به او گفتند بگو نخبگان لجوج و او هم مانند طوطی تکرار کرد. حالم از این آشغالها به هم می خورد.

هیچ نظری موجود نیست: