۱۳۸۸ دی ۳, پنجشنبه

فرهنگ برقی را کنار بگذاریم


فرهنگ برقی را کنار بگذاریم.

بین صفر و یک بی نهایت عدد قرار می گیرد

.پدرشیرین عبادی در کنار برادر صدام

برق دو حالت بیشتر ندارد روشن یا خاموش. متاسفانه فرهنگی که آخوندها در کشور ما حاکم کرده اند که می توان آنرا فرهنگ برقی یا صفر و یکی نامید. هر حه اسلامی است خوب است و هر حه غیر اسلامی است بد است. این فرهنگ فرهنگ بسیار غلطی است.

متا سفانه در سیاست ما هم همینگونه است. نگاهی بیندازیم که روزهای گذشته و مراسم آقای منتظری. همه به گونه ای صحبت می کنند که گویی ایشان در طول زندگی هیح اشتباهی نداشته اند. باید یاد بگیریم قبول کردن اینکه ایشان اشتباهاتی داشته اند از ارزش ایشان نمی کاهد.

کافی است این تصویر را ببینیم. آقای منتظری در کنار یاسر عرفات. (یاسر عرفات فرد کثیفی بود که خود را برادر صدام نامید). ایا اینکار ایشان اشتباه نبود؟ این عکس را می توان پدر شیرین عبادی در کنار برادر صدام نامید.هیچ نظری موجود نیست: