۱۳۸۸ آذر ۲۷, جمعه

آقا تکلیف مرا روشن کنید من می توانم با حوریان بهشنی بخوابم یا نه؟

آقا تکلیف مرا روشن کنید من می توانم با حوریان بهشنی بخوابم یا نه؟
آقایان مذهبی من مطلبی نوشتم که امام حسین در بهشت مشغول لذت بردن از حوری های بهشتی و جماع با آنان است شما منفی توهین آمیز دادید. آقا کاری به امام حسین نداریم آیا من می تواتم در بهشت از حوری های بهشتی لذت ببرم یا خیر؟ آیا می توانم با آنها بخوابم یا نه؟ اگرنمی توانم همین حالا به من بگویید. شما را به دین وآیین تان قسم می دهم. من روزه گرفته ام نماز خواند ه ام نماز جمعه رفته ام به این عشق که با حوریان بهشتی بخوابم. آیا من اشتباه کرده ام

هیچ نظری موجود نیست: