۱۳۹۳ مهر ۱, سه‌شنبه

جناب حاتمی کیا! قاتل سیصد هزار جوان ایرانی برای امثال تو مقدس است نه ما

ابراهیم حاتمی کیا در برنامه تلوزیونی بارها از کلمه دفاع مقدس نام برد. این فرد چگونه می تواند جنگ را کثیف ترین واژه بشر است مقدس بنامد؟ این فرد چگونه می تواند قاتل سیصد هزار جوان ایرانی را مقدس بنامد؟ در اصل تفاوتی بین مسعود دهنمکی و ابراهیم حاتمی کیا وجود ندارد. نسبت ابراهیم حاتمی کیا به مسعود دهنمکی مانند رنوه 5 است به ژیان. هر دوی شما سعی می کنید جنگ کثافت و به کشتن دادن جوانان پاک و ناآگاه ایران را کار شایسته ای بدانید و برای آخوندها اعتبار بخرید. زهی خیال باطل.
آقای حاتمی آخوند مطهری از نظر نسل شما فیلمسازان انقلابی پاک و مطهر است از نظر ما بچه های انقلاب یک آخوند کثیف عقب مانده و ضد میهن است. مردم ایران باید بدانند هر کس به جای کلمه جنگ کثافت از دفاع مقدس استفاده کرد یا شرف ندارد یا شعور. یا شرف ندارد و قاتل سیصد هزار هموطن را مقدس می داند یا شعور ندارد و طوطی وار آنچه آخوندهای کثیف می گویند تکرار می کند.

هیچ نظری موجود نیست: