۱۳۸۹ اسفند ۲۱, شنبه

برگزار کنندگان چهارشنبه سوری خصوصیات آتش را بدانند


آتش در نزد زرتشتیان مورد احترام است زیرا: ۱- پاک است. در آتش هیچ میکروبی یافت نمی شود ۲- سودرسان است در بسیاری از کارها گرما و آتش مورد نیاز است- ۳سربلند است و رو به بالا حرکت می کند.
یکي از دروغ هایی که مرتب به ما گفته می شد این بود که ایرانیان آتش پرست بودند و امر خطاب به ایران حمله کرد و ایرانیان را خداپرست کرد. این یک دروغ محض است. ایرانیان رو به آتش اهورا مزدا که فردوسی بزرگ او را خداوند جان و خرد می نامد عبادت می کردند. همانگونه که مسلمانان رو به خانه سنگی کعبه خدا را عبادت می کردند. آیا درست است مسلمانان را سنگ پرست بنامیم؟ در ضمن در گذشته که کبریت اختراع نشده بود آتشکد ها علاوه بر محل برگزاری مراسم مذهبی محل حفظ آتش هم بودند که افراد بتوانند برای روشن کردن آتش در خانه خود از آن استفاده کنند. لازم به ذکر است همراهی دین زرتشت با سیاست در اواخر زمان ساسانی ضربات مرگباری به کشور وارد کرد

هیچ نظری موجود نیست: