۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۰, یکشنبهاستارت مسابقه دو ده کیلومتر در سوئد
هیچ نظری موجود نیست: