۱۳۸۷ اردیبهشت ۸, یکشنبه

مسابقه های دو


Enschede
در دو روزگذشته شهر انسخدی
که ما در آن مشغول تحصیل هستیم شاهد دو رویداد ورزشی جالب بود
یک مسابقه دو امدادی به مسافت 180 کیلومتر بین دانشجویان کشور هلند و دیگری مسابقه دو مارتن انسخدی.
دو ماراتن انسخدی شامل 5 دو متفاوت بود: ماراتن نیمه ماراتن 10 کیلومتر 5 کیلومتر و دو ویژه کودکان.
من در آخرین دقایق از این رویداد آگاه شدم و در دو 5 کیلومتر شرکت کردم.
تصاویری از دو امدادی ببینید


: